לחיות עם השכול ולשקול את החיים: חוויות הורים ששכלו את ילדם בעת שירותו במערכת הביטחון

יונתן אלקינס, מרים שיף, אתי אהרוני, שרית פרנס-גולדברגר, עידית ויסלר-מאמו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מבקש להבין איך הורים ששכלו את ילדם בעת שירות ביטחוני חווים את השכול וכיצד הם תופסים את הליווי של העובדות והעובדים הסוציאליים של משרד הביטחון. המחקר מלמד כי ההורים מדווחים על תנועה מתמדת בין עימות עם כאב האובדן לבין הימנעות מכאב זה, שאינה משתנה עם הזמן. עם זאת, היכולת לתפקד במסלולים השונים של החיים, כגון עבודה ומשפחה, משתפרת עם הזמן. תרומתם של העובדות והעובדים הסוציאליים מתבטאת בהיותם נוכחים, תומכים ומלווים לאורך זמן.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)201-224
מספר עמודים24
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך54
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • אובדן (פסיכולוגיה)
  • הורים וילדיהם
  • התמודדות (פסיכולוגיה)
  • מוות -- היבטים פסיכולוגיים
  • משמעות (פסיכולוגיה)
  • משפחות חללי צה"ל
  • משפחות שכולות
  • עובדים סוציאליים
  • שכול

פורמט ציטוט ביבליוגרפי