להביט בליברליזם אמריקני מזווית אחרת: החייאתה של אסכולת "הליברליזם התאגידי"

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בניגוד לאירופה, שבה הליברליזם מזוהה בעיקר עם אידאולוגיית מרכז-ימין בשיח הפוליטי, בארצות הברית הוא מזוהה בעיקר עם המרכז-שמאל. למעשה המושג ליברליזם עבר כמה גלגולים בהיסטוריה האמריקנית, ובסוף המאה התשע־עשרה עצם הגדרת הליברליזם השתנתה לחלוטין. בעזרת סקירה היסטוריוגרפית של תולדות יחסי ההון-שלטון בארצות הברית למן המחצית השנייה של המאה התשע־עשרה ועד לניו דיל מדגים אלי קוק את המעבר מהליברליזם ה"קלאסי" ל"מודרני" בשפה הפוליטית האמריקנית. הדיון מתמקד באסכולות שונות בכתיבה ההיסטורית ומראה כי למרות חולשותיה של אסכולת הליברליזם התאגידי של היסטוריונים מ"השמאל החדש" של שנות השישים, נראה שגישה זו מצליחה להסביר לא מעט תופעות עומק בחברה האמריקנית שהנרטיב ההיסטורי הסטנדרטי מתקשה לתת עליהן את הדעת. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהReviving the Corporate Liberal Tradition in America
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)54-67
מספר עמודים14
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך146
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • ארצות הברית -- היסטוריה
 • ארצות הברית -- פוליטיקה וממשל
 • היסטוריוגרפיה
 • היסטוריונים חדשים
 • ליברליזם
 • מודרניזם
 • ניאו-ליברליזם
 • נרטיב
 • שמאל (פוליטיקה) -- ארצות הברית
 • תאגידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי