לא נתן הגיו לרוח בשר: קריאה ופירוש חדשים בפרשת רוח הבשר בחיבור מוסר למבין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בחיבור חכמה הנקרא במחקר בשם 'מוסר למבין' או 'חכמת רז נהיה', אשר עותקיו שרדו למקוטעין בין מגילות מדבר יהודה. יונתן בן-דב דן בפרשה הניצבת בפתח החיבור ומביעה תפיסה אפוקליפטית. הוא מהדיר מחדש את הטקסט על יסוד תוובנות חומריות וגילויים טקסטואליים, ומציע פירוש מפורט לשלוש פסקאותיו, המזמנות את הקוראים לעיין ברזי פלאו של האל ובתוכניתו להגנת העולם כגילויה בבריאה בכלל ובהיסטוריה האנושית בפרט. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהStudy with the Fleshly Spirit: A Rereading of 4Q417I
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)15-50
מספר עמודים36
כתב עתמגילות
כרךטז
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • Bible -- Hemeneutics
 • Dead Sea scrolls
 • Dead Sea scrolls -- Musar lamevin
 • Hermeneutics
 • Manuscripts -- Editing
 • ההדרת כתבי יד
 • חקר המקרא
 • מגילות מדבר יהודה
 • מוסר למבין
 • פרשנות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי