'כתובות מלפני המבול': האוסף האשורי במוזיאון הבריטי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחבר בוחן את צמיחתו של האוסף הארכיאולוגי הידוע משנות הארבעים של המאה ה-19 ועד היום. בעוד היסטוריונים של תרבות, חוקרי תולדות האמנות ואשורולוגים שחקרו את האוסף, שמו דגש בהתפתחותו כמיזם קולוניאלי המשקף תחרות בין לאומית בין האימפריות העולות בתקופה - בריטניה וצרפת, המחבר מבקש שלא לצמצם את חקר האוסף להיסטוריה של מאבקי כוח קולוניאלים ומתמקד בבחינת הקשרים שבין ארכיאולוגיה, מסעות וחקר כתב היתדות ופיענוחו ההדרגתי לגיבוש ידע על מסופוטמיה העתיקה ובאופן מיוחד על האימפריה האשורית החדשה. המוצגים שהוא מתמקד בהם, אינם מונומנטים מארמונות הערים האשוריות הנעלמות ננוה, דור-שרוכין או נמרוד שהחלו להיחשף במאה ה-19, אלא מסות הלוחות הכתובות שהגיעו למוזיאון. האתר שבו הוא מתרכז בתוך המוזיאון אינו אולמות התצוגה והספקטקולריות של פסלים גדולי ממדים ותבליטי ענק, אלא המקומות שבהם מאוחסנים החרסים והלוחות: מוזיאון בתוך מוזיאון שאינו מיועד לכלל המבקרים אלא למלומדים. זהו מעין 'אנטי מוזיאון' שהגיונו הוא בידול בין קבוצות המבקרים למטרות מחקר במוזיאון והוא מתפקד כיצרן ידע השם דגש לא באובייקטים ומוצגים אלא בטקסטים. במאה ה-19, כפי שמראה מחבר המאמר, בין המוזיאון ובין צרכני התרבות, ברובם המכריע בני המעמד הבינוני, תיווכה עיתונות פופולרית שדיווחה בפירוט על הגילויים של הממצאים האשוריים ולעיתים שמה אותם למטרה לסטירה וביקורת חברתית עמוקה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-84
מספר עמודים26
כתב עתהיסטוריה: כתב-עת של החברה ההיסטורית הישראלית
כרך37
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • אשורולוגיה
  • המוזיאון הבריטי
  • כתב יתדות
  • כתובות אכדיות
  • מוזיאונים -- בריטניה
  • מוזיאונים לארכיאולוגיה
  • מזרח קדום -- ארכיאולוגיה
  • מסופוטמיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי