כל העולם במה: על סיפורי חיים ודרמה-תרפיה בזיקנה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

דרמה-תרפיה, השייכת לאסכולת הטיפולים באומנויות, היא גישת טיפול נפשי העושה שימוש מכוון באמצעים דרמטיים ותיאטרוניים כדי להוביל לשינוי ולצמיחה נפשית. השילוב בין תיאטרון, דרמה וסיפורי חיים מתבקש, היות ובבסיס כל סיפור חיים קיימים כל האלמנטים ליצירת סצנה דרמטית. לכל סיפור יש גיבור או גיבורה, דמויות משנה, עלילה, קונפליקט, תפאורה וקהל. תהליכים יצירתיים בדרמה מעמיקים בסיפור החיים ומאפשרים גילויים חדשים בתוכו, תוך יצירת מרחב קבוצתי משחקי ספונטני, שבו מעורבים המשתתפים. מאמר זה סוקר את איכויות התהליך בדרמה-תרפיה בזיקנה וכיצד התערבויות קבוצתיות בדרמה-תרפיה מסייעות בעיבוד זיכרונות ואירועי חיים ומאפשרות מבט אל העתיד. במסגרת תהליך טיפול המשלב דרמה-תרפיה וסקירת חיים — עולה יצירה קבוצתית תיאטרונית חיה ומוחשית, שבה מעורבים כל משתתפי הקבוצה, המקיימת עקרונות של עדות ותוקף לחוויה האישית של חבריה ובה נוצרות משמעויות וזוויות מבט חדשות. המשחק הדרמטי מהווה אמצעי לביטוי אישי, משלב התעוררות הגוף המזדקן המקבל במה ונראות, אל השלב שבו האדם מגלם תפקיד דרמטי. היכולת לגלם תפקיד דרמטי על בימת הקבוצה מעוררת חוויות של נוכחות, חיוניות ותרומה לקבוצה, המגבירות תחושת מסוגלות וערך עצמי, כמו גם מעורבות בקהילה ובמשפחה. בהתאם, טיפול בדרמה בזיקנה, המשלב סקירת חיים, נמצא יעיל בקידום מדדים של רווחה ובריאות נפשית, כגון: משמעות בחיים, קבלת העצמי והאחר, רווחה סובייקטיבית, רגשות חיוביים ויחסים חיוביים עם הזולת וכן בשיפור תסמיני דיכאון. המאמר מציג גישות לטיפול בדרמה בזיקנה תוך תיאור הרכיבים המרכזיים המצויים בלב התהליך הטיפולי ותרומתם הייחודית לטיפול הנפשי במחצית השנייה של החיים: מציאות דרמטית, תפקיד דרמטי והאפשרות לשחק למען האחר. רכיבי התהליך ידונו תוך הבאת תיאורי מקרה וטכניקות עבודה מתוך קבוצות דרמה-תרפיה במסגרות שונות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהAll the world’s a stage: Life-stories and drama therapy in late life.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)107-122
מספר עמודים16
כתב עתגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
כרךמ"ז
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Aging -- Psychological aspects
 • Drama -- Therapeutic use
 • Group psychotherapy
 • Older people
 • Other (Philosophy)
 • Reality
 • האחר
 • זקנה והזדקנות -- היבטים פסיכולוגיים
 • טיפול באמצעות דרמה
 • טיפול קבוצתי (פסיכותרפיה)
 • מציאות
 • סיפורי חיים -- קשישים
 • קשישים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי