כלֵי סינון של הפרעת חרדה כללית (Generalized Anxiety Disorder): [מתוך מדור כלי מדידה והערכה]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בכלי סינון של הפרעת חרדה כללית. יש להדגיש שמטרתו של כלי הסינון של הפרעת חרדה כללית אינו אבחון של ההפרעה. מטרתו של כלי הסינון היא רק להצביע על מצב חרדה אפשרי העלול להשפיע על תוכנית הטיפול הפיזיותרפי וכן להצביע על הצורך בהפניה לגורם מקצועי מוסמך כדי לטפל בהפרעות החרדה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)44-48
מספר עמודים5
כתב עתכתב-עת לפיזיותרפיה
כרך25
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • בדיקות סקר (רפואה)
  • חרדה
  • שאלונים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי