כיצד נכון לאהוב? דיון על בסיס הפילוסופיה של קירקגור

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

מחברת המאמר נסמכת על שלבי הקיום במשנתו של סורן קירקגור - האסתטי, האתי והדתי - ובהקבלה להם מציגה את שלבי האהבה. כשם שאנו אחראים על דרך חיינו ויכולים לחנך את עצמנו לחיות בדרך זו או אחרת, כך אנו אחראים על הדרך שאנו אוהבים. מבחנו של שלב גבוה באהבה קשור ביכולת ההתמודדות של אדם עם אובדן וויתור. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחינוך - שאלות האדם, חלק א' - בהגות (קובץ בעריכת ישעיהו תדמור ועמיר פריימן)
עמודים183-193
מספר עמודים11
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • אהבה
  • אמונה
  • אנתרופולוגיה פילוסופית
  • קירקגור, סרן -- 1813-1855

פורמט ציטוט ביבליוגרפי