יער הקדושים – אתר למחקר אקולוגי ארוך טווח ביער נטע-אדם מחטני: ממשק עומדים בוגרים לעיצוב יער העתיד

יגיל אסם, אלה זנגי, מור אשכנזי, אילון כלב, אורי מאירוביץ', רוני טל, מאיה מילאת, יוסי משה, חסין מוקלדה, משה צוקרמן, ג'מאל דוויאת, ז'וזה גרינצויג, חנוך צורף

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

האתר למחקר אקולוגי ארוך טווח ביער הקדושים הוקם בשנת 2009 כדי לבחון שאלות מרכזיות הנוגעות לניהול היערות המחטניים הבוגרים בישראל ולעיצובם כיערות חיוניים, מגוונים וחסונים.המחקר נערך ביער בוגר של אורן ירושלים בהרי יהודה, ונבחנות בו השפעות ארוכות טווח של טיפולי דילול שונים על חיוניות עצי היער, ההתחדשות הטבעית בו, המגוון הביולוגי ותפקוד המערכת האקולוגית.בחלוף 12 שנים תוצאות המחקר מראות את האפקטיביות ארוכת הטווח של טיפולי דילול בשיפור החיוניות ומשך החיים של עצי היער, בעידוד ההתחדשות הטבעית, בהגדלת המגוון הביולוגי ובשיפור החוסן של היער בפני יובש גובר עקב שינוי האקלים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהMartyrs' Forest – Long-Term Ecological Research Site in a planted conifer forest:Managing mature stands to form the future forest
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-66
מספר עמודים8
כתב עתיער
כרך24
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Pine
  • אורן (עץ)
  • דילול צמחים (חקלאות)
  • מדד שטח העלים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'יער הקדושים – אתר למחקר אקולוגי ארוך טווח ביער נטע-אדם מחטני: ממשק עומדים בוגרים לעיצוב יער העתיד'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי