ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה: [מתוך המדור: מפגש חרוב]

נטע רסנר, נועם תרשיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

קורס משותף למכון חרוב ולבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת אוקלהומה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)44
מספר עמודים1
כתב עתנקודת מפגש
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Children --  Institutional care
  • Problem children
  • ארצות הברית נער
  • השמה חוץ ביתית
  • ילדים בסיכון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי