יישום ת"י 5281 בבנייה רוויה למגורים

Jonathan Natanian, Ronny Daniel, Keren Schwatz, Barak Pelman

פרסום מחקרי: ספר / דוחדוח

כותר מתורגם של התרומהImplementation of the Israeli green building code in dense residential schemes
שפה מקוריתעברית
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי