ייסורי 'הסינתזה האנושית הגדולה': דיאלקטיקה של אי-הכרעה ביצירת לאה גולדברג

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקצירבקריאת יצירותיה של לאה גולדברג ניתן לזהות בינאריות קיומית הנעה בין שיגעון לשפיות, בין מיתיות לקיום יומיומי, בין חגיגיות לחולין. אפשר לחוש כיצד היא אוחזת בחויה בינארית זו בעקשנות, הופכת והופכת בה כמעט כחוויה מטאפיזית. מן הצד האחד, חוויה זו מתבוססת בתוך האין-מוצא, האפוריה, המחסום הבלתי עביר של האופוזיציות הנפשיות שלה; מן הצד האחר, המהלך הדיאלקטי-דיאלוגי בין תפיסות, הלכי רוח וצרכים מנוגדים זה לזה מתגבש בה כדרך היחידה ליצירה מחדש של ערכים נצחיים ו'פשוטים' המכילים בתוכם את הניגודים וחורגים אל מעבר להם. לעיתים נדמה שיצירתה של גולדברג היא מעין תחינה למנוחה, להפוגה, לפתרון שיגאל אותה מן 'המלכודת הבינארית' או מן ההכרח לבחור 'תפיסת עולם' 'דרך חיים' או מולדת - כמיהה שאולי נגזרת מהייאוש מן המעברים החדים בין אפשרויות סותרות של התבוננות על העולם, מהססנות הטבועה באישיותה, מהפחד משגעונו של אביה או מההיטלטלות בין הסלידה מקיום 'נורמלי' ובין השאיפה להשיגו. לאה גולדברג - מאה שנים להולדתה
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)7-33
מספר עמודים27
כתב עתדפים למחקר בספרות
כרך18
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

Keywords

  • 1911-1970
  • 1911-1970. ארן
  • 1911-1970. ימים לבנים
  • 1911-1970. שוק הדגים
  • אורן (שיר)
  • גולדברג
  • ימים לבנים
  • לאה
  • שוק הדגים (שיר)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי