יחסים לא כשרים: אוכל ודת בגבולות ומגבלות התבונה הסוציולוגית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בהשפעה של חוקי השחיטה הכשרה על יחסי היהודים עם סביבתם הנוצרית והמוסלמית. בערעורו על ההנחה הרווחת שחוקי הכשרות נועדו לשמר גבולות חברתיים ולהפריד בין יהודים לשאינם יהודים, לביא מציע קריאה חלופית, שלפיה חוקי הכשרות פעלו דווקא באופן שקירב בין יהודים לבני הדתות האחרות. חלקי בשר אסורים באכילה נמכרו, למשל, לנוצרים, והאיסור בחוק הגרמני על שחיטה לפי כללי האסלאם יצר קרבה מפתיעה בין מוסלמים ליהודים. הדיון של לביא מציע כי מערכות היחסים "האנכיות" שבין אדם לאלוהיו ובין אדם לחיה הן מרכזיות להבנת היחסים "האופקיים" בין אדם לחברו או בין קהילות. בכך הוא מאתגר את הקונבנציה הסוציולוגית הרואה ביחסים האנכיים פונקציה של היחסים האופקיים, וחושף את האנתרופומורפיזם הרווח בשיח הסוציולוגי.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלחם חוק: עיונים במשפט ואוכל (קובץ בעריכת יופי תירוש ואייל גרוס)
מקום הפרסוםתל אביב
עמודים669-687
מספר עמודים19
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • יהודים ומוסלמים
  • יהודים ונוצרים
  • כשרות
  • שחיטה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי