יוצאי ארצות האסלאם - דימויים ותפיסות בחברה היישובית: המקרה של חנה הלנה טהון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

חנה הלנה טהון הייתה מחלוצות העבודה הסוציאלית בישראל, פעילה ומנהיגה בארגוני נשים, עיתונאית ופובליציסטית אשר פרסמה מאמרים בנושאים שונים מחיי היישוב. פעילותה הביאה אותה במגע הדוק עם יוצאי ארצות האסלאם, אשר היו מיעוט ניכר באוכלוסיית היישוב. היא הרבתה לעסוק במצבם הכלכלי, החברתי והתרבותי. פעילותה בקרב יוצאי ארצות האסלאם הביאה להכרה בה כבעלת ידע ואף בת סמכא בכל הקשור אליהם, וכך זכו דעותיה ועמדותיה לחשיפה ולהשפעה רחבה. טהון השאירה אחריה ארכיון אישי ובו תיעוד נרחב של פועלה. ארכיון זה, וכן הכתבות והמאמרים שפרסמה בעיתונות, מאפשרים ללמוד מקרוב על תפיסתה את יוצאי ארצות האסלאם ואת עמדותיה כלפיהם. מטרתו של מאמר זה היא להציגם כמקרה מבחן לתפיסות ולדימויים שרווחו בקרב יוצאי אירופה כלפי יוצאי ארצות האסלאם בחברה היישובית בתקופת המנדט. על אף שפועלה החלוצי של טהון בתחום העבודה הסוציאלית ראוי לכל הערכה, כתיבת המשקפת את התפיסות שרווחו בזמנה, שעל פיהן לאירופה נתונה עמדת עליונות מול ה'אוריינט', והיא מבטאת סטריאוטיפים מכלילים ושטחיים. הללו הגיעו לשיאם בכתיבתה בקטגוריזציה דיכוטומית ומפלה שהיא ערכה, המבדילה בין עניים יוצאי אירופה לעניים יוצאי ארצות האסלאם. השסע בין יוצאי אירופה ליוצאי ארצות האסלאם, שהתקיים על רוב מאפייניו כבר בתקופת המנדט, הטיל את צלו על כתיבתה ופעילותה, אך עמדותיה לא זו בלבד ששיקפו את השיח המקובל בזמנה, אלא גם השפיעו על עיצובו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)216-244
מספר עמודים29
כתב עתעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
כרך32
סטטוס פרסוםפורסם - 2019
פורסם באופן חיצוניכן

IHP Publications

 • ihp
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
 • דימוי (פסיכולוגיה)
 • טהון, חנה הלנה
 • יהודי ארצות האסלאם
 • יהודי ארצות האסלאם בישראל ובארץ ישראל
 • יהודי עיראק
 • יהודי עיראק -- בגדאד
 • מעמד האישה
 • נשים
 • נשים יהודיות
 • עבודה סוציאלית
 • עדות בישראל
 • עדות המזרח וספרדים בספרות
 • עדות המזרח וספרדים בציונות
 • עוני ועניים
 • עלייה וקליטה -- יהודי ארצות האסלאם
 • עמדות
 • פער חברתי
 • קיטוב עדתי -- היסטוריה
 • שוויון הזדמנויות בחינוך

פורמט ציטוט ביבליוגרפי