יהודים לטינו-אמריקאים או לטינו-אמריקאים יהודים? גישות חדשות למחקר על אתניות ולמושג התפוצה

רענן ריין, ג'פרי לסר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר חותם את הדיון ההיסטורי בבחינת המשמעויות המחקריות המתודולוגיות הנובעות מתפיסת הזהות היהודית הממוקפת בתפוצה. מחברי המאמר מייחדים את מאמרם לתפוצה הלטינו אמריקנית ומציעים להבחין בין קהילות שונות של תפוצה זו באמצעות הדפוסים השונים של הזהות היהודית הממוקפת (ברצף שבין יהודים לטינו אמריקנים ובין לטינו אמריקנים יהודים). הבחנה זו מוצעת כבסיס לכיוון מחקרי המחייב לבחון כל תפוצה בהקשר של יחסיה הקונקרטיים עם הסביבה, וזאת כמשקל נגד לתפיסות מחקריות שרואות בכל הקהילות הלטינו אמריקניות מקשה אחת בהקשר של גורל יהודי אחיד של גלות וזרות כלפי הסביבה הלא יהודית.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמולדות בגולה (קובץ בעריכת עופר שיף)
מקום הפרסוםשדה בוקר
עמודים301-318
מספר עמודים18
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Ethnic groups
 • Israel and the diaspora
 • Jewish diaspora
 • Jews -- Identity
 • Jews -- Latin America
 • זהות אתנית
 • זהות יהודית
 • יהודי אמריקה הלטינית
 • יהודי התפוצות
 • ישראל ויהדות התפוצות

RAMBI Publications

 • rambi
 • Jews -- Latin America -- History
 • Jews -- Latin America -- Identity

פורמט ציטוט ביבליוגרפי