יד משה: מחקרים בתולדות היהודים בארצות האסלאם מוקדשים לזכרו של משה גיל

יורם ארדר (עורך), אלינער ברקת (עורך), מאירה פוליאק (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהYad Moshe: Studies in the history of the Jews in Muslim lands in memory of Moshe Gil
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל אביב
מספר עמודים351
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

סדרות פרסומים

שםתעודה
כרךכ"ט

נושאי הקטלוג המאוחד

  • uli

פורמט ציטוט ביבליוגרפי