טיפול מקוון בדרמה תרפיה באוכלוסיית הגיל השלישי בתקופת הקורונה

חיה וולוסוב, ענבל עפרון-נסים, דברת הראל, שושי קיסרי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה מציג מחקר, שנעשה בעקבות פרויקט תמיכה טלפונית בדרמה תרפיה באנשים זקנים בתקופת הקורונה. מטרת המחקר הייתה להבין לעומק את חוויית המשתתפים בפרויקט מנקודת מבטם. שיטת המחקר כללה ראיונות עומק טלפוניים חצי-מובנים עם 10 משתתפים בגיל הזיקנה, שנותחו בניתוח תוכן. ניתוח הממצאים הניב ארבע תמות מרכזיות, השופכות אור על תרומתו של טיפול מקוון בדרמה תרפיה בקרב אנשים זקנים בזמן הקורונה: 1. הקלה על מצוקה. 2. מרחב בטוח לעיבוד תכנים רגשיים. 3. תחושת תרומה לחברה. 4. שימוש במגוון כלים יצירתיים כדי להרחיב את המפגש עם העולם הנפשי. מסקנות המחקר הראו וחיזקו כי טיפול טלפוני בדרמה תרפיה בזמן הקורונה תמך ברווחתם הנפשית של המשתתפים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1421-1433
מספר עמודים13
כתב עתטיפול באמנויות
כרך12
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • זקנה והזדקנות
  • טיפול באמצעות דרמה
  • ייעוץ פסיכולוגי באינטרנט
  • מגפת הקורונה, 2020-
  • קורונה (מחלה) -- היבטים פסיכולוגיים
  • קשישים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי