חקר יחסי כוח המשוקעים במובן מאליו החברתי: הזרם הביקורתי בגישה ההבנייתית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המחברת טוענת כי מטרתו של מחקר איכותני ביקורתי לחשוף את המבנה החברתי - כיצד הוא נוצר, את מי הוא משרת, ומה כלליו - כדי לערער על הסדר החברתי. עוד היא מראה שמחקר איכותני ביקורתי יכול להתקיים גם כאשר אוכלוסיית המחקר היא אוכלוסייה פריווילגית. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהStudying taken-for-granted power relations: The critical-constructivist approach
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחשיחות על מחקר איכותני (קובץ בעריכת מיה לביא-אג'אי ודורית לביא טובין)
מקום הפרסוםתל-אביב
עמודים19-40
מספר עמודים22
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • ביוטכנולוגיה
  • הדרה חברתית
  • ועידות וכנסים
  • ישראל -- חברה
  • מחקר איכותני
  • מחקר במדעי החברה
  • מתודולוגיה
  • עמדות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי