חיוך ותיק: תכנית קהילתית לקידום בריאות הפה והשיניים בקרב ניצולי שואה בירושלים

אברהם זיני, יובל ורד, גיא טוביאס, הדס לויט-ישראלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

כותר מתורגם של התרומהA veteran smile:: A community program to promote oral and dental health among Holocaust survivors in Jerusalem
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)24-25
כתב עתשיננות
מספר גיליון61
סטטוס פרסוםפורסם - אפר׳ 2018

פורמט ציטוט ביבליוגרפי