זיקנה בעידן החדש: [מתוך המדור: גרונטולוגיה]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

לאחרונה קיימת קריאה, אפילו מבין הזקנים עצמם, להגדיר קבוצת גיל חדשה של "עת התבונה" במקום "הזיקנה הצעירה". לא ייתכן, האם אומרים, שאדם בן 65 ייקרא זקן. "זקנים הם בני 75 וצפונה". הם מציעים לשנות את השם "לעת התבונה" או ל"אמצע החיים". אלו הן קריאות גילניות כיוון שהן מניחות, כי אדם זקן הוא רק מי שלא מתפקד, שאינו עצמאי וששכלו שוב אינו במקום. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)13-14
מספר עמודים2
כתב עתדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
כרך207
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • אוניברסיטת חיפה, החוג לגרונטולוגיה
  • אפליה מטעמי גיל
  • גרונטולוגיה -- לימוד והוראה
  • זקנה והזדקנות
  • טכנולוגיה
  • קשישים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי