"ולפאתי מזרח": 1967 - תגובות התושבים וההנהגה בירושלים הערבית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

החודשים הראשונים לאחר מלחמת שש הימים בשנת 1967, חשפו דינמיקה מורכבת, הן בתוך הציבור הערבי-פלסטיני והן בינו ובין החברה הישראלית. בחמישים שנה שחלפו מאז ידעה ירושלים תקופות של רגיעה ותקופות של אלימות, וזה לצד זה מתקיימים בה אתרים של מאבק קשה ואחרים של יחסי רעות הוגנים. אולם הגורמים שעיצבו את מגוון התגובות של הפלשסטינים בירושלים לכיבוש הישראלית ב-1967 - ההתנגדות הפוליטית והעממית לשלטון זר, הכאב על נפילת אל-אקצה בידי זרים, והמודעות לייתרונות הכלכליים ואחרים הנובעים משלטון ישראל - נותרו כשהיו, והם שמעצבים את יחס הפלסטינים בירושלים לשלטון הישראלי כיום.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)30-33
מספר עמודים4
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך251
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Israel -- History -- 1967-1973
 • Palestinian Arabs
 • Six Day War, 1967
 • ישראל -- היסטוריה -- 1967-1973
 • מלחמת ששת הימים
 • פלסטינים

RAMBI Publications

 • rambi
 • Arab-Israeli conflict -- Israel -- Jerusalem
 • Jerusalem (Israel) -- Religious aspects -- Islam
 • Six Day War, 1967 -- Influence

פורמט ציטוט ביבליוגרפי