ובמערה אשר בסלע

עמוס קלונר, בועז זיסו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר מתאר את המערה שנתגלתה על מורדותיו הצפוניים של הר הרצל בעת הכשרת בית הקברות הצבאי בשנת 1954. מערת הקבורה שימשה כנראה משפחה שהתגוררה ביישוב חקלאי באזור.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)8-9
מספר עמודים2
כתב עתסגולה
כרך32
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Burial -- Antiquities
  • Eretz Israel -- Antiquities, Biblical
  • Har Hertsl (Cemetery : Jerusalem)
  • ארץ ישראל -- ארכיאולוגיה -- תקופת המקרא (2200-586 לפנה"ס)
  • הר הרצל
  • מערות וחדרי קבורה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי