התמודדות יהודית עם מודרנה: יחידות 1-5 - הרקע ההיסטורי, המהפכות של העת החדשה ואירועי הדור הראשון של ההשכלה

זאב גינזבורג, עמית הלוי (עורך), אסף ידידיה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מספר עמודים364
סטטוס פרסוםפורסם - 2015
פורסם באופן חיצוניכן

נושאי הקטלוג המאוחד

  • uli
  • Civilization, Modern -- Jewish influences
  • Jews -- History -- Study and teaching

פורמט ציטוט ביבליוגרפי