השפעת מאביקי בר על כמות הפרי ואיכותו במטעי תפוח: [ מתוך מדור: הידעת?]

עמרי אברך, יעל מנדליק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מאביקי בר עשויים לתרום משמעותית להאבקה של גידולים חקלאיים ולספק רשת ביטחון במצבים של קריסת כוורות דבורים. כיצד ניתן אם כן לשלב בין מאביקים מסחריים למאביקי בר באופן שיספק שירותי האבקה מקסימליים ואחידים ברחבי המטע? גידול התפוח הוא מודל טוב לבחינת הנושא, שכן הוא דורש ממשק האבקה אינטנסיבי. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)37
מספר עמודים1
כתב עתעלון הנוטע
כרךע"ג
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Apples
  • Pollination
  • האבקה
  • תפוח

פורמט ציטוט ביבליוגרפי