הקואופרציה והאוכלוסייה הערבית בישראל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהCooperativzatio in the Arab In Israel
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהקואופרציה בישראל
כותר משנה של פרסום המארחעבר, הווה, עתיד
עורכיםMenachem Topel
מקום הפרסוםירושלים
עמודים322-343
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

Keywords

  • Cooperative societies -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי