הקדמה: שיח העוולה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחכתם של עננה קלה
עמודים12-36
מספר עמודים25
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

RAMBI Publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict -- 1948-
  • Israel -- History -- Philosophy
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel
  • National characteristics, Israeli
  • Psychology, Military
  • State, The -- Philosophy

פורמט ציטוט ביבליוגרפי