הצלה והתנכלות ליהודים בפולין בתקופת השואה: בחינה היסטוריוגרפית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהיסטוריה מתנגשת וקיום משותף
כותר משנה של פרסום המארחפרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי-פולני
עורכיםדניאל בלטמן
מקום הפרסוםירושלים
עמודים300-316
מספר עמודים17
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

RAMBI Publications

  • rambi
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Historiography
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Poland
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Rescue -- Poland

פורמט ציטוט ביבליוגרפי