הפולחן בחורבת קיאפה בתקופת הברזל 2א: חדרי פולחן ודגמי מקדשים

יוסף גרפינקל, סער גנור

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה
כותר משנה של פרסום המארחקובץ מחקרים, כרך 6
עורכיםדוד עמית, גיא שטיבל, אורית פלג-ברקת, דורון בן-עמי
מקום הפרסוםירושלים
עמודים50-65
מספר עמודים16
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

RAMBI Publications

  • rambi
  • Eretz Israel -- Antiquities
  • Qeiyafa Site (Israel)
  • Temples -- Eretz Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי