הערכת הכדאיות הכלכלית של שילוב מרסני מסה מכוילים מרובים בבניינים רבי-קומות באמצעות אופטימיזציה מרובת סיכונים

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםחיפה
מספר עמודים104
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

נושאי הקטלוג המאוחד

 • uli
 • Absorbers, Harmonic
 • Dampers, Tuned mass
 • Earthquake resistant design -- Economic aspects -- Israel
 • Harmonic absorbers
 • Mass dampers, Tuned
 • Skyscrapers -- Design and construction
 • TMDs (Tuned mass dampers)
 • Tuned mass dampers
 • גורדי שחקים -- תכנון ובנייה
 • עיצוב עמיד ברעידת אדמה -- היבטים כלכליים -- ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי