הסכמות קהילת לריסה משנת תר"א

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

העיר לריסה הייתה בירת חבל תסאליה שבמרכז יוון. קהילה יהודית נתקיימה בה במשך כל התקופה העות'מאנית, וידעה עליות ומורדות. עיסוקיהם של תושביה היו אופייניים ליהודי יוון - מלאכות שונות, בהן ייצור אריגי צמר ומשי, מסחר מקומי ואזורי ומתן שירותים שונים. באוסף כתבי–היד של אוניברסיטת קולומביה שבניו–יורק נשתמר דף יחיד ועליו תקנות הקהילה, כתובות בכתב חצי קולמוס ספרדי. ההסכמות כתובות עברית רבנית טיפוסית בלולה בקטעי פסוקים ואמירות מספרות חז"ל. משפת הדיבור של הכותבים, ספרדית–יהודית, חדרו אל הטקסט שמות של מאכלים ומספר מונחים הקשורים לטקסי הנישואין, וכן ניכר בו שימוש במונחים תורכיים–עות'מאניים בענייני מסחר ולציון מיני מאכלים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)175-181
מספר עמודים7
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך130
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • Jewish diaspora
 • Jews -- Greece
 • יהודי יוון
 • פנקסי קהילה
 • קהילה יהודית בתפוצות

RAMBI Publications

 • rambi
 • Jews -- Greece -- Larisa
 • Larisa (Greece)
 • Manuscripts, Hebrew
 • Taḳanot

פורמט ציטוט ביבליוגרפי