המסע המופלא של ביאלר: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר של ביאלר מהווה מעין סיכום של עשרות שנות מחקר רב גוני ורב־ממדי של אחד החוקרים הבולטים בתחום ההיסטוריה הדיפלומטית בכלל, וההיסטוריה של מדיניות החוץ הישראלית בפרט, ומספק ראייה היסטורית רחבה על התפתחות יחסי החוץ של ישראל מאז הקמתה ועד הסכמי אוסלו. הסקירה מרשימה, ובשונה מספריו הקודמים של המחבר, מבוססת על מקורות משניים, שכן מטרתה כאן לספק מבט רחב ככל האפשר, על פני תקופה ארוכה, על מדיניות החוץ של ישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)293-296
מספר עמודים4
כתב עתקריאות ישראליות
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • ביאלר, אורי -- לא לבדד: מדיניות החוץ של ישראל
  • ישראל -- יחסי-חוץ

פורמט ציטוט ביבליוגרפי