המאגיה בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר עוסק בקמיעות, בעיקר קמיעות רפואיים, ובשלושה סוגים של פרקטיקות מאגיות - לרפואה ולשמירה, לפגיעה באנשים אחרים או הכפפתם לרצונו של המכשף או הלקוח (בין היתר למטרות ארוטיות), ולגילוי עתידות שהיו נהוגים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. במאמר נבחן הממצא הארכיאולוגי, בעיקר שברי חרס, והממצא טקסטואלי המעיד על פרקרטיקה מאגית מסוימת, ועל פיו נבחן גם המידע העולה מספרות חז"ל מצד אחד ומהספרות 'הפגאנית' והנוצרית מצד אחר, לגבי העיסוק במאגיה בשלהי העת העתיקה. המאמר מתמקד בשאלה המעשית, אלו פרקטיקות מאגיות מתועדות בממצא הארכיאולוגי והטקסטואלי הכתוב בארמית ובעברית, והאם מה שעולה מממצא זה תואם את הידוע לנו מן הספרות של האליטות השונות - היהודית, הנוצרית ו'הפגאנית'. המאמר עוסק גם במאפייני 'ספר הרזים' - ספר השבעות ופעולות מאגיות מתקופת התלמוד.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחספרות חז"ל הארץ-ישראלית
כותר משנה של פרסום המארחמבואות ומחקרים
עורכיםמנחם יצחק כהנא, ורד נועם, מנחם קיסטר, דוד רוזנטל
מקום הפרסוםירושלים
עמודים705-728
מספר עמודים24
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

סדרות פרסומים

שםבין מקרא למשנה

IHP Publications

 • ihp
 • Aggada
 • Aggressiveness
 • Blessing and cursing
 • Eretz Israel -- Antiquities -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
 • Eretz Israel -- Antiquities, Roman
 • Eretz Israel -- History -- 70-638, Destruction of the Second Temple to rise of Islam
 • Fortune-tellers
 • Medicine -- History
 • Pottery, Ancient
 • Sefer ha-razim
 • Sex
 • Talismans
 • Witchcraft
 • ארץ-ישראל -- ארכיאולוגיה -- תקופה פרסית (587-332 לפנה"ס)
 • ארץ-ישראל -- ארכיאולוגיה -- תקופה רומית (63 לפנה"ס- 324 לספירה)
 • ארץ-ישראל -- היסטוריה -- תקופת המשנה-תלמוד (70-550 לספירה)
 • הגדת עתידות
 • כישוף
 • כלי חרס עתיקים
 • מין
 • ספר הרזים
 • ספרות חז"ל
 • קללות וברכות
 • קמיעות
 • רפואה -- היסטוריה
 • תוקפנות

RAMBI Publications

 • rambi
 • Amulets (Judaism)
 • Eretz Israel -- History -- Talmudic period, 10-425
 • Jewish magic -- History -- To 500
 • Magic in rabbinical literature

פורמט ציטוט ביבליוגרפי