ההלכה הציונית ואתגר הליברליזם

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהלכה ציונית
כותר משנה של פרסום המארחהמשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית
עורכיםידידיה צ שטרן, יאיר שלג
מקום הפרסוםירושלים
עמודים69-110
מספר עמודים42
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

RAMBI Publications

  • rambi
  • Jewish law -- Methodology
  • Judaism and state -- Israel
  • Liberalism -- Israel
  • National characteristics, Israeli
  • Religious Zionism -- Philosophy

פורמט ציטוט ביבליוגרפי