הבחירות לרשויות המקומיות בישראל 2013: השתתפות והימנעות במרכז ובפריפריה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe 2013 Municipally Elections in Israel: Participation and Abstention in the Center and in the Periphery
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחדמוקרטיה מקומית בישראל
כותר משנה של פרסום המארחביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית
מקום הפרסוםירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
עמודים103-125
מספר עמודים12
כרךב
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי