הבדווים בנגב במלחמת 1948: עזיבה ושיבה

חבצלת יהל, רות קרק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הגם שרבות נכתב על היבטים שונים של מלחמת 1948, הרי שסיפור חלקם של בדווי הנגב, כמו גם היחסים בינם לבין המדינה היהודית החדשה, זכו להתייחסות מעטה בלבד. מחקר זה, מתייחס לתקופת זמן קצרה אך חשובה, בעיצוב היחסים בין הבדווים למדינת ישראל. הוא בוחן את מעורבות הבדווים במלחמה, בעיקר לצד צבאות ערב, ואת נסיבות עזיבתם את הנגב. הוא מתאר את בקשת הבדווים, לקראת סוף המלחמה, לחזור לנגב ולקבל את חסות מדינת ישראל, את הדיונים שערכו הרשויות בנושא זה, ואת האישור שניתן לאלפי בדווים לחזור לנגב, צעד חריג לאור המדיניות הכללית ששללה את שיבת הפליטים הערבים. ממצאי המחקר סותרים מחקרים קודמים שעסקו ביחסי בדווים-ישראל, כולל טענות שעלו בהם, בדבר הפרת התחייבות של רשויות ישראל, להכיר בזכויות בדווים לבעלות בקרקע. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)116-135
מספר עמודים20
כתב עתאופקים בגאוגרפיה
כרך88
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Bedouins -- Israel -- Negev
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Israel -- History -- War of Independence, 1948-1949
 • Palestinian Arabs
 • Political geography -- Israel
 • Repatriation -- Palestinian National Authority
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
 • בדואים בישראל -- נגב
 • זכות השיבה (פלסטינים)
 • ישראל -- גיאוגרפיה פוליטית
 • מלחמת העצמאות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי