"האם מתכננים שונאים עניים?": הקצאות תכנון בין צפון ודרום תל-אביב-יפו

טליה מרגלית, אפרת ורטש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מראה כי בתל-אביב-יפו התקיימו כל השנים תכנון ופיתוח לא מאוזנים, אשר המשיכו להיטיב עם מגזרים שכבר נהנו מפירותיהן של פעולות פיתוח ותכנון קודמות. כדור שלג מתגלגל זה הזין חוסר צדק רב-דורי: כל תכנית מתאר הוצגה כמיטיבה עם "העיר", אבל ההקצאות בפועל הותאמו לאינטרסים ולאפשרויות של מגזרים חזקים ולשאיפות כלכליות קצרות טווח מצד הרשויות. בתוך כך, התערבות תכנונית שיפרה במקומות מסוימים בדרום את התנאים הקשים ששררו בתחילת שנות החמישים. בנוסף לכך, בעשורים האחרונים הובילו תהליכי ג'נטריפיקציה לשיפור סביבתי בכמה שכונות. מעבר לכך, חלק מהתכניות והפרויקטים שהתמקדו בשיפור תנאי החיים בדרום הזיקו יותר משהועילו, ואחרות נדחו, בוטלו או נזנחו. פיתוח עירוני מקומי בלתי שוויוני נמשך, בעוד משאבי תכנון גדולים נותבו ליצירת הצלחה כלכלית ריאלית באזורים "קלים". תרומתו של מאמר זה לשיח התכנון היא בניתוח הפוליטיקה של הקצאות התכנון ביחס לאידיאות המובילות, לכאורה את המקצוע ומצדיקות את קיומו.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)85-96
מספר עמודים12
כתב עתמותר
כרך22-23
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • City planning -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
  • Regional planning -- Israel
  • Sociology, Urban
  • Urban renewal
  • התחדשות עירונית
  • סוציולוגיה עירונית
  • תוכניות מתאר
  • תכנון ערים -- תל-אביב

פורמט ציטוט ביבליוגרפי