האם מחלה או חשיפה ל-COVID-19 משפיעה על כוונת התנהגות אלימה כלפי צוותים רפואיים? מחקר חתך

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

צוותי רפואה ברחבי העולם מתמודדים עם אלימות כלפיהם מצד חולים ומלוויהם. מגפת הקורונה (19-COVID) שפרצה בדצמבר 2019 הביאה עמה עלייה במקרי האלימות המדווחים בעולם, בין היתר עקב חוסר הוודאות בהתנהלות והריחוק מקרובים ובני משפחה, אשר תרמו לתחושת התסכול בציבור הרחב. עד כה נחקר הנושא מנקודת מבטם של הצוותים הרפואיים, אך טרם נערך מחקר שבחן בקרב הציבור הרחב את הקשר בין מחלה או חשיפה ל- 19-COVID לבין כוונת התנהגות אלימה כלפי צוותים רפואיים. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההבדלים בכוונת התנהגות אלימה כלפי צוותים רפואיים בין מי שנחשף למי שלא נחשף ל- 19-COVID ,ואת ההבדלים בכוונת התנהגות אלימה בין מי שחלה למי שלא חלה ב-19-COVID בקרב הציבור הרחב. כמו כן, נבחנה כוונת התנהגות אלימה כלפי צוותים רפואיים מתוך הבחנה בין אלימות פיזית לאלימות מילולית. שיטת המחקר: מחקר תצפיתי מסוג חתך באמצעות הפצת שאלונים למילוי עצמי. סה"כ נמנו 808 משתתפים במחקר. ממצאים: נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין מי שנחשף ל- 19-COVID לבין מי שלא נחשף בכוונת התנהגות אלימה באופן כללי כלפי צוותים רפואיים. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בכוונת התנהגות אלימה באופן כללי כלפי צוותים רפואיים בין מי שחלה ב- 19-COVID לבין מי שלא חלה. כמו כן, לא ניתן לקבוע באופן גורף כי נמצאו הבדלים בין חשיפה או מחלה ב- 19-COVID בכוונת התנהגות אלימה מילולית או פיזית כלפי צוותים רפואיים. מסקנות המחקר: מומלץ להמשיך ולחקור נושא זה, אשר יכול לשפוך אור על הגורמים העלולים להביא לעלייה בשכיחות האלימות כלפי הצוותים הרפואיים בזמן מגפות ככלל, ובמצבי דחק של הפרט בפרט, ובכך לסייע במיגור התופעה ברמת קובעי המדיניות, הצוותים הרפואיים והציבור בישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)50-56
מספר עמודים7
כתב עתהאחות בישראל
כרך209
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • אלימות
  • אלימות במערכת הרפואית
  • אלימות מילולית
  • מגפת הקורונה, 2020-
  • עמדות
  • קורונה (מחלה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי