האם הרפורמה בבריאות הפה בישראל מתחלקת באופן אופטימלי? - מאמר דיעה

אברהם זיני, הרולד סגן-כהן, גיא טוביאס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

העיקרון המסורתי והאתי מכיר באחריות הרווחה הכללית של המדינה כלפי הצעירים והזקנים. עם זאת, אין להתעלם
מקבוצת הגיל האמצעית, המבוגרת. הרכיב הדנטלי הנוכחי של חוק ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל )NHIL )כולל רק
ילדים ולאחרונה גם זקנים. מאמר הפרשנות הנוכחי מתמקד בקבוצה הגדולה של המבוגרים, בני 19-74 ,שכיום אינם נכללים
בו. השכיחות המצטברת של מחלות עולה במשך ימי חייו של האדם. אנו מאמינים, כי המחויבות של חוק ביטוח הבריאות
הממלכתי תוך קיום פער גילים גדול של הכיסוי, אינה מתקבלת על הדעת. המאמר, שפורסם לאחרונה על ידי .al et Natapov ,תיעד את בריאות השיניים הכללית של האוכלוסייה הזקנה בישראל, תוך דגש על היבטים תזונתיים. מאמר זה נכתב כהכנה להכללת הגיל הזקן בסל. תרומה זו לספרות המדעית הינה ראויה לציון, עם זאת, אנו שואפים ללכת בצעדי הצהרת Alma Ata ואמנת אוטווה של ארגון הבריאות העולמי )WHO )ולהבהיר כי אחריות הממשלה היא לתת כיסוי לכל התושבים, ללא קשר לגילם. נוסף לכך, יש צורך להקים בסיס נתונים אפידמיולוגי לבריאות השיניים, שאינו קיים בהקשר למבוגרים.
כותר מתורגם של התרומהIs the Oral Health Reform in Israel divided optimally?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)14-18
כתב עתIsrael dental update
כרך161
סטטוס פרסוםפורסם - יוני 2019

פורמט ציטוט ביבליוגרפי