"האחר" היהודי: יהודי צנעא אל מול הקהילות האחרות בתימן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

נבדלותם של יהודי צנעא מאחיהם תושבי הכפרים והעיירות הייתה כלי מרכזי בעיצוב זהותם. לצד הצבעה על ההבדלים בין אנשי העיר הגדולה לאנשי הכפר, הבדלים שנהגו במקומות שונים בעולם, המחבר מציע במאמר לראות את הנסיבות ההיסטוריות הייחודיות לצנעא בתקופה החדשה כגורמים מרכזיים להתפתחות הצורך בפרקטיקה של נבדלות והתנשאות שבה אחזו בני צנעא. הגאווה וההתנשאות לצד הזלזול בבני קהילות יהודיות אחרות בתימן, העניקו ליהודי צנעא תחושת שייכות ושימשו כדבק מאחד שהפריד ביניהם ובין בני הקהילות האחרות. כך יכלו המהגרים מצנעא שהתיישבו בקרית אלקאבל או במקומות אחרים לשמור על נבדלותם במשך כמאה שנה. העלייה לישראל טשטשה את ההבדלים שבין הקהילות השונות וכיום נתפסים בני תימן כולה כבני קהילה אחת. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחיהדות תימן
כותר משנה של פרסום המארחזהות ומורשת
עורכיםוסף יובל טובי, אהרן גימאני
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאוריד יצחק בן צבי
עמודים119-141
מספר עמודים23
מסת"ב (מודפס)9789652352040
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Jews -- Yemen (Republic)
  • Jews -- Yemen (Republic) -- San'a
  • יהודי תימן
  • יהודי תימן -- צנעא
  • תימן היסטוריה

RAMBI Publications

  • rambi
  • Jews -- Yemen (Republic) -- San'a -- History -- 19th century
  • Jews -- Yemen (Republic) -- San'a -- History -- 20th century
  • Jews -- Yemen (Republic) -- Social conditions

פורמט ציטוט ביבליוגרפי