דרוש וחידוש ביצירתו של ר' שניאור זלמן מליאדי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחלמיש למעיינו מים
כותר משנה של פרסום המארחמחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות, מוגשים לפרופ' משה חלמיש
עורכיםאברהם אלקיים, חביבה פדיה
מקום הפרסוםירושלים
עמודים403-428
מספר עמודים26
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

RAMBI Publications

  • rambi
  • Habad
  • Jewish sermons -- 18th century
  • Shneur Zalman -- of Lyady -- 1745-1812

פורמט ציטוט ביבליוגרפי