גלגולי המושג "אנטישמיות" והשימוש בו כקטגוריה כוללת

דוד אנגל, דוד ברגר, דן מכמן, עמוס גולדברג, ורד סגל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)31-55
מספר עמודים25
כתב עתציון
כרךפה
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

RAMBI Publications

  • rambi
  • Antisemitism -- Philosophy
  • Antisemitism -- Research
  • Antisemitism -- Terminology -- Terminology
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research

פורמט ציטוט ביבליוגרפי