גבה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

שפה מקוריתגרמנית
כותר פרסום המארחTheologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten
עורכיםHeinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen
מקום הפרסוםStuttgart
מוציא לאורKohlhammer Verlag GmbH
עמודים559–562
מספר עמודים4
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

פורמט ציטוט ביבליוגרפי