בשבחו של אינסטרומנטליזם צנוע: הערות ביקורתיות בעקבות ספרו של אלון הראל Why law matters: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)181-192
מספר עמודים12
כתב עתעיוני משפט
כרךל"ח
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Burden of proof
  • Law
  • Law -- Philosophy
  • משפט
  • נטל ההוכחה (משפט)
  • פילוסופיה של המשפט

פורמט ציטוט ביבליוגרפי