בירוקרטים ברמת רחוב, דפוסי שלטון מקומי ויזמות מדיניות: מקרה הבוחן של הפרדת פסולת ברשויות מקומיות בישראל

Neomi Frisch, Nissim Cohen, Itai Beeri

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

כותר מתורגם של התרומהLow level bureacurats, local government regimes and policy entrepreneurship
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםחיפה
מספר עמודים31
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

סדרות פרסומים

שםסדרת ניירות מחקר במינהל ומדיניות ציבורית
כרך5

פורמט ציטוט ביבליוגרפי