בין אדם לאדמה: הנדסה קניינית ותכנונית מבדילה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהBetween Human and Land: separated land ownership and planning
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאזרחות על תנאי
כותר משנה של פרסום המארחעל אזרחות, שוויון וחקיקה פוגענית
עורכיםSarah Ozacky-Lazar, J. Jabarin
מקום הפרסוםחיפה
עמודים243- 272
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

Keywords

  • Democracy -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי