בדרך לשינוי מקצועי: הרחבת "ארגז הכלים" של הפיזיותרפיה לאיתור מוקדם של ספקטרום האוטיזם בתקופת הינקות: [מבט על מנקודת ראות מקצועית]

אסנת עטון-עיני, טל שחר אשכנזי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

קיימת בספרות הסכמה בדבר חשיבותו של האיתור המוקדם של ספקטרום האוטיזם (ASD). איתור מוקדם מאפשר התערבות מוקדמת ומותאמת שיש לה השפעה מיטיבה על התפתחות הילד ועל הסתגלות המשפחה למציאות החדשה. איתור מוקדם הוא משימה מורכבת הדורשת מעורבות של צוות רב מקצועי בקיא ומיומן. בשנים האחרונות הפך מקצוע הפיזיותרפיה לחלק מן המקצועות המטפלים בילדים עם הבחנה ב-ASD. השתלבות הפיזיותרפיסטים בתחום האוטיזם והגבלת מעורבותם מחייבת הערכה והתערבות טיפולית בפריזמה תפקודית רחבה יותר. המאמר מציג את ההתפתחויות המחקריות בנושאי איתור מוקדם של תינוקות ופעוטות בסיכון ל-ASD, השלכותיהן האפשריות על המעורבות של הפיזיותרפיסטים ועל התאמת תהליך האבחון של הפיזיותרפיה בינקות, ובוחן את משמעויותיהן הקליניות ברמת הקלינאי וברמת המקצוע.
כותר מתורגם של התרומהEn route to Professional Change: Expanding the Physical Therapy Toolbox for Early Screening of Autistic Spectrum Disorder During Infancy
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)14-29
מספר עמודים16
כתב עתכתב-עת לפיזיותרפיה
כרך22
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • אבחון אוטיזם
  • אבחון רפואי מוקדם
  • אוטיזם
  • גדילה והתפתחות תינוקות
  • פיזיותרפיה
  • תינוקות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי