אקדמיה, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית: מה ניתן ללמוד מחברי סגל המעורבים בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית? מה ניתן ללמוד מחברי סגל המעורבים בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בשיח של מקצוע העבודה הסוציאלית מייחסים חשיבות רבה למעורבותם של עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב המדיניות החברתית. בשנים האחרונות התרחב המחקר המוקדש למעורבותם בתהליכי עיצוב מדיניות של חברי סגל בבתי הספר לעבודה סוציאלית, המשמשים סוכני חברות מקצועיים מרכזיים של עובדים סוציאליים. מחקר זה ביקש להרחיב את הידע בתחום זה באמצעות חקר קבוצה ייחודית: חברי סגל המעורבים בפועל ולאורך זמן בתהליכים אלה. המחקר התבסס על ראיונות מובנים עם 24 חברי סגל משמונה בתי ספר לעבודה סוציאלית בישראל. ממצאי המחקר לימדו שאף שחברי הסגל חשים, שאין המוסדות האקדמיים המעסיקים אותם מעודדים מעורבות בתהליכי עיצוב מדיניות, הם בכל זאת מצליחים להיות מעורבים, בזכות מוטיבציה פנימית הנובעת מערכיהם ומאופן תפיסתם את תפקיד האקדמיה ואת תפקיד חברי הסגל בעבודה סוציאלית. חברי סגל אלה מצליחים לשלב בין המחקר, ההוראה והמעורבות בתהליכי עיצוב מדיניות באופן שמסייע להם לאגם משאבים. הם גם יוצרים ומוצאים הזדמנויות למעורבות באמצעות מסגרות וקורסים בתוך בתי הספר. מסורות מוסדיות, המעודדות קובעי מדיניות להסתייע באנשי סגל בתהליכי עיצוב מדיניות, יוצרות אף הן הזדמנויות לחברי הסגל להשתתף בזירות שהמדיניות נקבעת בהן. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)85-118
מספר עמודים34
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך101
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Education, Higher
 • Lecturers
 • Social change
 • Social participation
 • Social policy
 • Social service
 • Universities and colleges
 • חינוך גבוה
 • מדיניות חברתית
 • מוסדות להשכלה גבוהה
 • מעורבות בקהילה
 • מרצים
 • עבודה סוציאלית
 • שינוי חברתי

RAMBI Publications

 • rambi
 • Israel -- Social policy
 • Schools of social work -- Israel -- Faculty

פורמט ציטוט ביבליוגרפי