אפליה מצד לקוחות: ממצאים מישראל

רויטל בר, אסף זוסמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחקר זה בוחן אפליה מצד לקוחות יהודים נגד עובדים ערבים בשוק לשירותים עתירי עבודה (שירותים כגון צביעה, ניקיון, שיפוץ והובלה) בישראל. במחקר נבחנו נתונים שנאספו באתרי אינטרנט, בסקרים ובניסוי טבעי, ועולים ממנו ממצאים התואמים למודל הקלאסי של אפליה מצד לקוחות (Becker, 1957). ראשית, שיעור ניכר של לקוחות יהודים מעדיף לקבל שירותים כאלו מחברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד; שנית, העדפות הלקוחות מתואמות עם החלטות החברות באשר לשכירת עובדים ערבים; שלישית, מחירי השירותים שמציעות חברות המעסיקות עובדים ערבים נמוכים מאלה שמציעות חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)2-13
מספר עמודים12
כתב עתפוליטיקה: כתב-עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
כרך31
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • אפליה
  • אפליית מיעוטים
  • חברות למתן שירותים
  • יהודים וערבים
  • לקוחות
  • מחירים
  • ערבים בישראל -- תעסוקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי