"אני מאמין" בהוראה על ידי מרצים מצטיינים: [מאמר דעה]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

כל חברי הסגל שנבחרו באוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל פרס על הוראה מצטיינת בשנת תשנ"ד התבקשו לבטא בכתב את ה"אני מאמין" שלהם בהוראה. להלן חלק מבין התגובות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)21-23
מספר עמודים3
כתב עתהוראה באקדמיה
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • מצוינות בהוראה
  • מרצים
  • סטודנטים ומרצים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי