"איננו שייך לי כי אינני עוסק בזה": יחסו של ר' ישראל סלנטר לקבלה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחוזאת ליהודה
כותר משנה של פרסום המארחקובץ מאמרים המוקדש לחברנו, פרופ' יהודה ליבס, לרגל יום הולדתו השישים וחמישה
מקום הפרסוםירושלים
עמודים420-439
מספר עמודים20
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

RAMBI Publications

  • rambi
  • Cabala -- Philosophy
  • Musar movement
  • Mysticism -- Judaism -- Philosophy
  • ישראל -- מסלנט -- 1810-1883

פורמט ציטוט ביבליוגרפי