אחריות הסתברותית לאחר פסק דין מלול

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

במאמר זה מציג המחבר את פסקי הדין פאתח ומלול, תוך הדגשת גדרי המחלוקת שבין השופטים בעניין מלול. לאחר הצגת כל אחד מפסקי הדין, הוא בוחן את מבחן ההטיה הנשנית שנקבע על ידי המשנה לנשיאה ריבלין. המחבר מציע להרחיב את ההגיון במבחן זה למקרים נוספים, והוא בוחן את השאלה האם רצוי להטיל אחריות הסתברותית גם כאשר הסתברות הקשר הסיבתי גבוהה מ-50% ולא רק כאשר היא פחותה מכך.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחספר שלמה לוין
עורכיםאשר גרוניס, אליעזר ריבלין, מיכאל גרייני
עמודים375-394
מספר עמודים20
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • אחריות בנזיקין
  • אחריות משפטית
  • הסתברות
  • סיבתיות (משפט)
  • פיצויים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי